20 ოქტომბერი ილია - მაია ნინიძის საჯარო ლექცია „ილია ჭავჭავაძე და დემოკრატიული ღირებულებები“

დამატებითი ინფორმაცია

Facebook

თარიღი

20.10.2022

დრო

19:00 - 20:00

მაია ნინიძის საჯარო ლექცია „ილია ჭავჭავაძე და დემოკრატიული ღირებულებები“

20 ოქტომბერს, 19:00 საათზე ილიასეული ,,ხუთშაბათობების“ ფარგლებში, ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ – მემორიალურ მუზეუმში გაიმართება ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის მაია ნინიძის საჯარო ლექცია „ილია ჭავჭავაძე და დემოკრატიული ღირებულებები“.
დემოკრატიის უმთავრესი ღირებულება – სიტყვისა და აზროვნების თავისუფლება ილია ჭავჭავაძეს თანამედროვე საზოგადოების მნიშვნელოვან მონაპოვრად მიაჩნდა და ცდილობდა დაემკვიდრებინა ის სამოქალაქო ეთიკა, რასაც სოციალური – პოლიტიკური თვალსაზრისით XIX საუკუნის ევროპული და ამერიკული სივრცე ამკვიდრებდა. ილიას შემოქმედებასა და პუბლიცისტიკაში ფოკუსირებულია ხალხი, თითოეული მოქალაქე განურჩევლად წოდებისა, და ეთნიკური წარმომავლობისა, რელიგიური აღმსარებლობისა თუ სქესისა.
თანამედროვე დემოკრატიული ღირებულებები განსაზღვრული უფლებებთან და თავისუფლებებთან ერთად გულისხმობს სამოქალაქო თანასწორობასა და კანონმორჩილებას. ილიასეული გაგება თავისუფლებისა და თანასწორობისა სწორედ კანონმორჩილების პრინციპებს ემყარება. თავის ერთ-ერთ პუბლიცისტურ წერილში „რა არის თავისუფლება“ ილია წერდა: თავისუფლება იგი ყოფა-მდგომარეობაა ადამიანისო, ამბობს ბოსსუეტი თავის მსოფლიო ისტორიაში, საცა ყოველი ემორჩილება მარტო კანონსა და საცა კანონი უძლიერესია ყოველ ცალკე კაცზედაო… ჭეშმარიტი, რიგიანი აგებულება და წყობილება კაცთა საზოგადოებისა სწორედ ამ ქვაკუთხედზედ უნდა იყოს ამოყვანილი. საცა ეგ არ არის, იმ კაცთა საზოგადოებირი ცხოვრება, რომელიც ერთმანეთზედ დამოუკიდებლად და გადუბმელად შეუძლებელია, მარტო ძალმომრეობაა, ერთმანეთის თელვაა, ერთმანეთის ჩაგვრა და ძარცვა – გლეჯა. მაშინ ყოფა ადამიანისა ნადირთ ყოფაა და ადამიანი, ეგ კერძი ღვთისა, ნადირად გადაქცეულია“.
თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მიზანია, აღადგინოს ილიასეული ,,ხუთშაბათობების“ ტრადიცია ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში. ,,ხუთშაბათობების“ ტრადიციის ფორმატი მოიცავს თანამედროვე კულტურულ – საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართული წარმომადგენლების საჯარო ლექციებს, XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწყისში, ილია და მისი თანამედროვე საზოგადო მოღვაწეების ღვაწლისა და ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენებს.
ელისაბედ ჭავჭავაძე-საგინაშვილის სახლში, სადაც ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმია, ილია 1889-1901 წლებში ცხოვრობდა. ამ სახლს უკავშირდება მისი საზოგადოებრივ -პოლიტიკური და შემოქმედებითი ცხოვრების აქტიური წლები, აქვე განთავსებული იყო გაზეთ „ივერიის“ რედაქცია და სტამბა, ამ სახლში საფუძველი ჩაეყარა არა ერთ ეროვნულ – სახელმწიფოებრივ და კულტურულ წამოწყებას, აქვე იმართებოდა ტრადიციული „ხუთშაბათობები’’.
მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ – მემორიალურ მუზეუმი, ჯავახიშვილის ქ. 7
დასწრება თავისუფალია.