ინფორმაცია

Merab Kostava (1939-1989) - Georgian dissident, musicologist, poet, public figure, the leader of the national liberation movement. Merab Kostava wrote poems, philosophy, theater and literary essays; translated the philosophical works of famous authors. For literary work has been awarded two prizes, one is David the Builder's and another - the Writers' Union.

SHORT INFORMATION:

DATE OF ESTABLISHMENT:

1991

TYPE:

Memorial

NUMBER OF EXHIBITS:

10763

SPACE OF THE MUSEUM:

49

History

kostava1 - MERAB KOSTAVA MEMORIAL HOUSE-MUSEUM

The house was belonged to Merab’s grandfather Vladimer Demuria, a prominent public figure, teacher and an author of various Russian text books.

Number of interesting stories related to the house yard. Here, in 1924 the first public institution "Mountaineers Kids House" was founded. Later, the Research Institute of Pedagogy and Iakob Gogebashvili Library were there. This place became one of the important education centers, where great Georgian philosophers, philologists, psychologists, historians, teachers and others worked. In the second half of 20th century the yard became the center of national-liberation movement and still people call it “Merab’s yard".

Since opening day to the end of her life (until 2003), Merab Kostava’s mother Mrs. Olgha Demuria-Kostava headed the Museum. She gave the state part of her apartment (two rooms) to establish memorial museum of his son.

Merab Kostava Memorial House-Museum was established at the same time when Georgia became an independent state, and it does not immortalize the name of a specific person, but the national liberation movement of the 20th century.

The museum houses Merab Kostava’s personal belongings and memorial furniture, his books and scripts, notes and collection of music records, photos and documents of second half of 20th century national liberation movement in Georgia, personal letters, illegal magazines and newspapers published under his leadership, etc.

Gallery

Visit

დასახელება
ფასი (ლარი)
მოზრდილი
2,00
სტუდენტი (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით)
1,00
მოსწავლე (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით)
0,50
გიდის მომსახურება სასკოლო ჯგუფებისთვის
5,00
გიდის მომსახურება ქართულ ენაზე
5,00
გიდის მომსახურება ინგლისურ და რუსულ ენებზე
10,00
ვორქშოფები და სწავლებები ქართულ ენებზე
5,00
ვორქშოფები და სწავლებები ინგლისურ ენაზე
10,00
ვორქშოფები და სწავლებები ინგლისურ ენაზე
10,00
საგანმანათლებლო პროგრამები და ღონისძიებები - საგაკვეთილო სწავლებები
5,00

შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით მუზეუმში შესვლა უფასოა:

  • 6 წლამდე ბავშვებისთვის;
  • ICOM-ის წევრებისთვის, საქართველოსა და უცხოეთის სახელმწიფო მუზეუმების თანამშრომლებისთვის;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის;
  • სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებულთათვის.