2020 წლის 22 ივლისს გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი განახლებული ექსპოზიციით გაიხსნა.

სამუზეუმო მემორიალური სივრცის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოებისას სრულად იქნა დაცული როგორც სახლ- მუზეუმის მემორიალური თავისებურება, ისე სამუზეუმო საჭიროებები.

მუზეუმში საგამოფენო სივრცეები თანამედროვე მუზეოგრაფიის შესაბამისადაა მომზადებული და ინსტალაციები გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და ბიოგრაფიის ქრონოლოგიურ გეგმას მიჰყვება.

1 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
1 ახალი - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
2 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
2 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
3 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
3 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
4 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
4 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
7 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
7 ახალი - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
8 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
8 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
9 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
9 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
10 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
10 ახალი - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
11 ძველი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი
11 ახალი scaled - გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი