თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური სახლ-მუზეუმი განახლებული ექსპოზიციით 2020 წლის 22 ივლისს გაიხსნა.

სამუზეუმო მემორიალური სივრცის სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოებისას სრულად იქნა დაცული როგორც სახლ-მუზეუმის მემორიალური თავისებურება, ისე სამუზეუმო საჭიროებები.

მუზეუმში საგამოფენო სივრცეები თანამედროვე მუზეოგრაფიის შესაბამისადაა მომზადებული და ინსტალაციები გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და ბიოგრაფიის ქრონოლოგიურ გეგმას მიჰყვება.

1b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
1a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
2b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
2a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
3b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
3a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
4b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
4a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
7b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
7a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
8b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
8a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
9b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
9a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
10b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
10a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
11b - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი
11a - გალაკტიონ ტაბიძის განახლებული მემორიალური სახლ-მუზეუმი