რეკომენდაციები ვიზიტორებისთვის

Logo New - რეკომენდაციები ვიზიტორებისთვის

კორონავირუსის პრევენციისა და დაავადების საფრთხის შემცირების მიზნით, გაეცანით რეკომენდაციებს:

– დახურულ შენობებში ვიზიტორები დაიშვებიან პირბადის გამოყენებით, სოციალური დისტანციის დაცვის პირობით;

– მუზეუმში შესვლამდე ვიზიტორს ჩაუტარდება თერმოსკრინინგი;

– ღია სივრცეებში დაცული იქნება სოციალური დისტანცია;

– მუზეუმის მხრიდან გაკონტროლდება შენობაში/ტერიტორიაზე ვიზიტორთა მხრიდან პირბადის გამოყენების და სოციალური დისტანციის დაცვა.