მუზეუმების საერთაშორისო დღე 2020 – მუზეუმი თანასწორობისთვის: მრავალფეროვნება და ინკლუზია

1 - მუზეუმების საერთაშორისო დღე 2020 – მუზეუმი თანასწორობისთვის: მრავალფეროვნება და ინკლუზია

საერთაშორისო საბჭომ (ICOM) 1977 წელს დააფუძნა საზოგადოების განვითარებაში მუზეუმის როლის გაცნობიერების მიზნით.
ყოველწლიურად მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემა მუშავდება ICOM-ის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ და მიმართულია საზოგადოების განვითარებაში მუზეუმის როლის გაცნობიერებისაკენ.

მუზეუმის საერთაშორისო დღის 2020 წლის თემაა: მუზეუმები თანასწორობისთვის: მრავალფეროვნება და ინკლუზია.

სამუზეუმო რესურსები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნებისმიერი წარმომავლობის, ცოდნისა და გამოცდილების მქონე ვიზიტორების სოციალურ ფასეულობათა განვითარებაში.
ინკლუზიურობისა და მრავალფეროვნების გამოწვევები და მრავალფეროვანი გარემოს რთული სოციალური პრობლემების გადაჭრა შეუძლებელი აღარაა მუზეუმებისა და სხვა კულტურის ინსტიტუციებისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანია საზოგადოების განსაკუთრებული დამოკიდებულებაც.

პოსტერები: თბილისის მუზეუმების გაერთიანების კოლექციიდან: