ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა პირველი კრებული

IMG 20190128 120530 - ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა პირველი კრებული

ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა პირველი კრებული მისი გარდაცვალებიდან 30 წლის შემდეგ, 1876 წელს, პეტრე უმიკაშვილის რედაქტორობით გამოიცა. მას საფუძვლად დაედო გრიგოლ ორბელიანისეული ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხელნაწერი კრებული.
წიგნში შესულია 30 ლექსი და პოემა „ბედი ქართლისა“.
თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანება ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში დაცულია 1879 წელს ემფიანჯიანცის სტამბაში დაიბეჭდილი კრებულის განმეორებითი გამოცემა.