საინფორმაციო შეხვედრა ვ. კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში

IMG 1978 - საინფორმაციო შეხვედრა ვ. კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში

თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანების საგანამანთლებლო პროგრამების წარდგენა ვ. კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის N 199 საჯარო სკოლში.