გამოცემა: ზაქარია ფალიაშვილი – ცხოვრება და მოღვაწეობა

paliashvili project - გამოცემა: ზაქარია ფალიაშვილი - ცხოვრება და მოღვაწეობა

2017 წლის 6 ოქტომბერს  თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში პუბლიკაციის ,,ზაქარია ფალიაშვილის ცხოვრება და  მოღვაწეობა“  პრეზენტაცია გაიმართა.

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების არსებობის ისტორიაში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და  მასშტაბური კვლევითი პუბლიკაცია ეძღვნება ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის, დირიჟორის, პედაგოგისა და ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის ფუძემდებლის – ზაქარია ფალიაშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას.  პუბლიკაციაში, ფართო საზოგადოებისათვის ჯერ კიდევ უცნობი პირადი წერილები, მდიდარი ფოტომასალა და  სხვადასხვა საარქივო დოკუმენტებია წარმოდგენილი. გამოცემა აერთიანებს თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის ფონდში დაცულ ექსპონატებს, საქართველოს ეროვნულ არქივში, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მასალებსა და ქართულ პერიოდიკაში წლების მანძილზე გამოქვეყნებულ კვლევებს.

პუბლიკაცია „ზაქარია ფალიაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა“ ორენოვანი გამოცემაა, რომელიც თავისი ფორმით, შინაარსითა და მნიშვნელობით საეტაპო კვლევას წარმოადგენს. გამოცემა მიზნად ისახავს ზაქარია ფალიაშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის მნიშვნელობის გაზიარებასა და კულტურული მემკვიდრეობის იმ მნიშვნელოვანი ნიმუშების გამოფენას, რომელიც სამუზეუმო ფონდებსა და საარქივო მასალებშია დაცული.